دغدغه های پژوهشگران آب، خاك و كشاورزی چیست؟

از تهیه نقشه کاربردی خاک تا واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی

از تهیه نقشه کاربردی خاک تا واگذاری مسئولیت ها به بخش خصوصی

نشست مشترک اعضای اندیشکده آب و محیط زیست، منابع طبیعی و امنیت غذائی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور وزیر جهادکشاورزی در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار گردید.به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا در این جلسه وزیر جهادکشاورزی چالش ها و مسائل بخش کشاورزی را که شامل اجرای الگوی کشت، سنددارکردن اراضی کشاورزی، یکپارچه سازی اطلاعات تولید، دیپلماسی غذایی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، دانش بنیان کردن و ضعف در بودجه آبخیزداری بود را شرح داد و سپس اساتید دانشگاهی هم به طرح دغدغه های موجود در این بخش پرداختند.

محمدحسن روزی طلب_ دبیر اندیشکده آب و محیط زیست، منابع طبیعی و امنیت غذائی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار داشت: سلامت محیط زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی، امنیت غذایی و نظام سکونتگاهی و توزیع جمعیت برپایه آمایش سرزمینی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم می شود و کشف منابع، خلق مزیت ها و فرصت های تازه، فراوانی و پایداری نعمت برای همگان با رعایت عدالت میان نسلی حاصل می شود.

وی افزود: اصلاح ساختار بودجه کشور با تکیه بر جداکردن بودجه دولت از درآمدهای حاصل از بهره برداری منابع طبیعی و ثروت های عمومی وتامین آن از منابع درآمدی نسل حاضر و افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه های دولتی تدبیرالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه کشور است. همینطور یکپارچه سازی سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت برای بهره برداری از انفال و ثروت های عمومی تجدید ناپذیر و تبدیل انحصاری درآمد به سرمایه های پایدار و قوام بخش پیشرفت بلندمدت کشور هم از تدابیر این الگو در جهت یکپارچه سازی سیاستگذاری و بهره برداری از انفال است.

رئیس هیات مدیره و انجمن علوم خاک ایران افزود: بهینه سازی مصرف آب و انرژی، حفظ هوای پاک، حفاظت و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع حیاتی همچون خاک، آب، جنگل، مراتع و تنوع زیستی و انجام فعالیتهای زیر بنایی، اقتصادی و اجتماعی فراخور ظرفیت های بوم شناختی با رعایت حقوق و اخلاق زیست محیطی بر پایه آموزه های اسلامی تدابیر الگوی اسلامی ایران در ارتباط با بهینه سازی مصرف آب و انرژی است.

وی به تدبیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ارتباط با نظام حکمرانی آب و مدیریت انرژی هم اشاره نمود و اظهار داشت: برقراری نظام حکمرانی آب کشور برپایه مدیریت یکپارچه منابع آب در حوضه آبریز و گسترش استفاده از آب های نامتعارف، با رویکرد مدیریت تقاضا و تخصیص و مشارکت بهره برداران در مدیریت چرخه آب و همینطور اصلاح ساختار حکمرانی، مدیریت انرژی کشور و ایجاد شبکه هوشمند یکپارچه و تاب آور انرژی با بهره مندی بهینه از انرژی های تجدیدپذیر و پاک همچون این تدابیر است.

روزی طلب در ادامه هم اظهار داشت: نهادینه سازی تقسیم کار ملی با عنایت به استعدادهای طبیعی و آفرینش، مزیت های جدید در همه مناطق و ایجاد حلقه های هم افزای اقتصادی منطقه ای و گسترش پیوندها و روابط میان مناطق شهری، روستایی و عشایری بخصوص با گسترش صنایع تبدیلی کشاورزی به منظور تقویت نقش آنها در تولید و صادرات همچون تدابیر دیگر الگوی اسلامی ایرانی در بخش گسترش صنایع کشاورزی است.

رئیس هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران خاطرنشان کرد: تأمین امنیت و ایمنی غذایی با تکیه بر تولید داخلی، ترویج تغدیه سالم وحلال، ممنوعیت تولید و واردات محصولات تراریخت بدون مجوز سلامت ایمنی زیستی، اصلاح الگوی تولید و توزیع و مصرف مواد غذایی و محصولات کشاورزی و دامی و آبزی و برقراری سازوکارهای نظارتی مورد نیاز از تدابیر الگو در ارتباط با امنیت غذایی است.

وی همینطور فراهمی غذا، دسترسی غذا، چگونگی مصرف غذا، پایداری را همچون مورهای تأمین امنیت غذایی دانست.

روزی طلب به چالش ها و تهدیدهای مدیریت منابع طبیعی هم اشاره نمود و اظهار داشت: ادامه روند تخریب جنگلها، مراتع و آبخیزداری، بحران منابع آب، فرسایش، شوری و کاهش مواد آلی منابع خاک، تغییر بی رویه کاربری اراضی حاصلخیر کشاورزی در اطراف شهرها و روستاها، فرسایش و تخریب زیاد تنوع زیستی گیاهی و جانوری و نتایج تغییر اقلیم در کشاورزی و لزوم سرمایه گذاری برای مقابله با اثرات آن از چالش پیش رو در این بخش است.

در ادامه این نشست منوچهرگرجی_ استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران هم اظهار داشت: خاک زیر بنای تولید، بستر مصرف آب و به صورت کل محیط زیست است. قسمت اصلی خاک در چرخه تولید در بخش کشاورزی است.۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد ولی متاسفانه با تغییر کاربری و سومدیریت ها خاک این بخش ها نیزدر حال از بین رفتن است. متاسفانه از وضعیت خاک کشور آگاه نیستیم. نقشه خاک در مقیاس کاربردی نداریم. یکبار باید برای همیشه این نقشه را تهیه نماییم.

وی افزود: برنامه های زیادی در مورد حفاظت از خاک مطرح گردیده است ولی هیچکدام به درستی اجرایی نشده است. اگر توجه بیشتری به خاک داشته باشیم بطور قطع می توانیم در کاهش اثرات خشکسالی، بهره وری آب، بهبود وضعیت تولید و اجرای الگوی کشت موثر باشیم.

در ادامه نشست جواد فرهودی یکی دیگر از اساتید دانشگاه هم اظهار داشت: آب و زمین دو عامل مهم در بخش کشاورزی اند و نمی توانند دو مدیریت جداگانه داشته باشند. این جداسازی غلط است.

وی با اشاره به اینکه اتاق کشاورزی دراین بخش از قلم افتاده است، اظهار داشت: کار کشاورزی تولیدی است و نمی توانند زیر بلیط تجارت باشند. تا تولید نباشد تجارتی هم در کار نیست. ساختار وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت انجام این کار را ندارد.

در ادامه هدایت فهمی_ استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه منابع آب هم در این راستا اظهار داشت: در بخش کشاورزی دولت نباید تمام امور را در دست بگیرد بلکه باید نقش تسهیل گری داشته باشد. لازم است در این بخش احتیاط شود. همینطور در بخش کشاورزی قراردادی ابزار اقتصادی باآنکه اهمیت دارد ولی ابزارهای دیگری هم هست.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: معتقدم تولیدکننده آب و مصرف کننده آن نباید در یک جایگاه قرارگیرند.

وی افزود: کشوری که ۸۸ درصد آب در بخش کشاورزی را مصرف می کند ۶۶ درصد خودکفایی در محصولات کشاورزی دارد. برای برقراری تعادل میان امنیت غذایی و آب باید به کشت فراسرزمینی توجه بیشتری کرد.

محمدشاهدی_ از اساتید دیگر دانشگاه هم در این جلسه اظهار داشت: باید دانشگاه ها و فعالان بخش کشاورزی را میدانی نماییم. سازمان تات هم خیلی میدانی نیست. ما باید مشکلات کشاورزان را بدانیم. همینطور الگوی کشت حتی ضعیف ولی باید تدوین شود. از دانشکده های نظرسنجی و اگر نیاز بود اصلاح گردد تا دقیقا بدانیم که کجا باید چه چیزی تولید شود. باید با روش های ترویجی و فناوری های نوین روش کشاورزان را تغییر دهیم. اصلاح ساختار نظام مهندسی کشاورزی هم باید در دستور کار قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش اضافه کرد: این که بازار کشاورزی داشته باشیم اقدام بسیار خوبی است ولی سال ها است که فاصله قیمت تولید تا مصرف بسیار زیاد است و می توانیم برای حل آن با واگذاری مسئولیت های به سازمان ها و تعاونی ها و کنترل و نظارت بازار توسط آنها کشاورزان را دلگرم نماییم.

در ادامه رضا مکنون_ استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه آب هم مهم ترین مشکلات بخش کشاورزی را یکپارچه نبودن داده های بخش کشاورزی، بی توجهی به آبخیزداری، الگوی کشت و دیپلماسی غذایی دانست.

فرود شریفی یکی دیگر از اساتید دانشگاه هم در این جلسه اظهار داشت: کشاورزی کار بسیار سختی است. کشاورزی غیر از به همراه داشتن تولید و در نهایت امنیت غذایی، نوعی زندگی است. سوالی که لازم است در اینجا پرسیده شود این است که آیا کشاورزی با آن همه سختی و ۹ تا ۱۰ درصد سود سالیانه در رقابت با سرازیر شدن دلارهای نفتی و رانتی و درآمدهای بادآورده می تواند دوام بیاورد یا خیر؟

وی افزود: ۹۰ درصد تولیداتمان در بخش آبی است و ۱۰ درصد کشت دیم داریم که البته وزارت جهاد کشاورزی برنامه های خوبی در این بخش دارد.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: تعارضاتی بین سازمان ها و نهادهای دولتی وجود دارد که تا حل نشود دسترسی به اهدافی که داریم امکانپذیر نخواهد بود. تا وقتی که نگاه بالا به پایین داشته باشیم کاری از پیش نخواهیم برد. باید در بخش کشاورزی نگاهی از پایین به بالا داشته باشیم.

در ادامه عباسعلی زالی_ رئیس اندیشکده آب و محیط زیست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم اظهار داشت: دولت باید احساس مسئولیت کند که کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. متاسفانه مسؤلان ما درک درستی از بخش کشاورزی ندارند. وظیفه وزارت جهاد کشاورزی سنگین است و باید همه بخش های دولت پای کار بیایند. هرچه دولت و به تبع آن وزارت جهاد کشاورزی حجیم تر شود مشکل این وزارت خانه در اداره بدنه و تشکیلات بیشتر می شود و به موازات آن توجه به مسائل اصلی و مبتلا به بخش کشاورزی کمتر می شود.

منبع:

1400/10/26
21:18:20
5.0 / 5
345
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۴ بعلاوه ۳
گل چرم