بررسی چرایی عدم پیوند صنعت و دانشگاه، حلقه های مفقوده كجا هستند؟

بررسی چرایی عدم پیوند صنعت و دانشگاه، حلقه های مفقوده كجا هستند؟

به گزارش گل چرم چند سالی است كه بحث پیوند صنعت و دانشگاه مطرح شده و طی سال های اخیر این رابطه تا حدودی بهبود پیداكرده ولی به صورت كامل محقق نشده است؛ به راستی چه موانعی بر سر راه این پیوند وجود دارد؟ ایسنا طی میزگردی آنرا بررسی نموده است.به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، میزگرد «مؤلفه های اكوسیستمی فناوری و عدم ارتباط صنعت و دانشگاه» در ایسنا برگزار شد؛ سلیمان اسماعیل زاده ها، مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ضیا رشوند، مدیر توسعه صنعتی و كارآفرینی شركت شهرك های صنعتی قزوین و فاطمه غفوری، رئیس كانون زنان تاجر قزوین در این جلسه حاضر بودند.

سلیمان اسماعیل زاده ها، مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در این جلسه اظهار می كند: صاحبان ایده، شتاب دهنده ها و مراكز رشد، سرمایه گذاران، كارگزاران انتقال فناوری، نهادهای حاكمیتی و بانك ها ازجمله بازیگران اكوسیستم فناوری و نوآوری هستند.

وی ادامه می دهد: این اكوسیستم در استان قزوین به خوبی تشكیل شده و چرخ دنده های آن به آرامی آغاز به چرخش و حركت كرده است و در تلاش هستیم میزان تعاملات را در سطح استان افزایش دهیم.

مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح می كند: در استان قزوین همه اجزای اكوسیستم حضور دارند ولی كنار هم قرار دادن آن یكی از شروط موفقیت است و به همین جهت لزوم دارد تا نهادهای بالادستی در این زمینه بیشتر فعالیت كنند؛ پیشنهاد می شود سازمان های مردم نهاد در این اكوسیستم فعالیت نموده و بازیگران را به هم وصل كنند و حتی شاید نیاز باشد در این میان استانداری با ایجاد بسترهای لازم نقش خویش را ایفا كند؛ اتاق بازرگانی هم بعنوان بخش خصوصی در این میان نقش بازی می كند و امیدواریم نتایج آن در آینده نزدیك به ثمر بنشیند.

صنایع كوچك با مدلهای توسعه ای مختلف راهبری می شوند

ضیاءرشوند، مدیر توسعه صنعتی و كارآفرینی شركت شهرك های صنعتی قزوین هم در ابتدا یادآور می شود: شركت شهرك های صنعتی متولی صنایع كوچك است و ۹۰ درصد صنایع استان هم توسط آن مدیریت می شود كه این صنایع را با مدلهای توسعه ای ازجمله خوشه، فن بازار و شبكه سازی راهبری می كند.
وی ادامه می دهد: شركت شهرك های صنعتی نیاز صنعت را احصا و شناسایی كرده و با پتانسیل مراكز دانشگاهی و برگزاری نشست ها و همایش هایی این نیازها را معرفی و برجسته می كند؛ گاهی دیده می شود كه نتیجه مطلوب نمی باشد كه باید برای خوشه ها برخی زیرساخت ها را فراهم نمود و آنرا به رسمیت شناخت تا نقش خویش را بهتر ایفا كنند.

مدیر توسعه صنعتی و كارآفرینی شركت شهرك های صنعتی قزوین بیان می كند: نهادهای حاكمیتی بسیاری در بحث خوشه ها دخیل هستند كه در این میان باید از قدرت حاكمیتی استانداری بهره برده و نهادها را موظف نماییم تا برنامه های در رابطه با خوشه ها را مصوب كنند.

میزان حمایت نهادها از صنایع كوچك مشخص نیست

رشوند تشریح می كند: سرمایه ازجمله مشكلاتی است كه صنایع كوچك در حوزه نوآوری با آن مواجهند و میزان حمایت نهادها از صنایع كوچك مشخص نیست؛ این در شرایطی است كه همه نوع خدمات وجود دارد ولی صنایع نمی دانند از كجا چه خدماتی بگیرند؛ به همین جهت باید دستورالعملی نگارش و به صنایع كوچك عرضه شود تا تولیدكنندگان بدانند برای چه خدماتی به كجا رجوع كنند؛ ظرفیت های بسیاری وجود دارد كه باید تمامی آنها یك كاسه شده و به این صنایع عرضه شوند تا از سردرگمی آنان هم جلوگیری شود.

همه اجزا وجود دارند ولی رغبت كم است

فاطمه غفوری، رئیس كانون زنان تاجر قزوین هم با تاكید بر اینكه همه اجزای اكوسیستم فناوری و نوآوری وجود دارند ولی رغبت برای هماهنگی خیلی كم بوده و این یك واقعیت است، اظهار می كند: خلأها به این بازمی گردد كه این بازیگران چقدر نقش خویش را بازی كرده و چقدر برای هم افزایی تمایل داشته باشند؛ ای كاش بقیه بازیگران ازجمله پارك علم و فناوری در این میزگرد حضور داشتند چونكه هر یك رسالتی دارند.
وی اضافه می كند: «فن بازار» حلقه واسطه ای است كه باید بین همه این بازیگران نقش ایفا كند و نخ تسبیح باید از بین همه این بازیگران رد شود و بندهای این شبكه را به هم وصل كند.

رئیس كانون زنان تاجر قزوین تصریح می كند: شورای فن بازار در استان وجود دارد كه استاندار رئیس این شوراست و بازیگران اكوسیستم نوآوری و فناوری هم اعضای آن هستند و در حقیقت «فن بازار» تلاش دارد بعنوان رابط، نقش بازیگردانی داشته باشد.

وی می گوید: «فن بازار» هیچ گاه پارك علم و فناوری و یا مركز رشد نیست اما كسی است كه خبر دارد در پارك علم و فناوری، شركت شهرك های صنعتی و اتاق بازرگانی چه می گذرد و در حقیقت بخش هوشمندی است كه باید راه بیفتد و از تمام این دانه ها رد شود و بداند كه هر یك چه ظرفیت هایی دارند تا گره پایانی تسبیح را بزند.

غفوری بیان می كند: سال قبل شركت شهرك های صنعتی یك رویداد ملی را برگزار كرد كه طی آن تقاضاها از كل كشور جمع آوری و به فناوران فراخوان داده شد؛ برای سال جاری روی تكمیل این مورد كار شده است.

بسیاری از بازیگران تمایل به همكاری ندارند

رئیس كانون زنان تاجر قزوین تصریح می كند: خیلی از بازیگران بی تعهد هستند یا تمایل همكاری با «فن بازار» را ندارند كه امثال این گله ها در استان بسیار وجود دارد.

وی عنوان می كند: اتفاقات خوب در حال افتادن است ولی متأسفانه در جلسات مختلف شاهد سوگیری برخی بازیگران هستیم و حتی كافی است كه رویدادی به نام دستگاهی باشد تا بعضی از دستگاه ها در آن حضور پیدا نكنند؛ باید نقش حلقه واسطه پررنگ دیده شود و همه به آن باور داشته باشند.

غفوری ابراز می كند: كسی كه رسالتش بازیگر است نمی تواند فن بازار باشد و در دل خود چند بازیگر دیگر را جای دهد؛ نخ تسبیح همت و تمایل بازیگران و فن بازار هم بازیگردان این عرصه هستند؛ فن بازار اطلاعات كاملی از ظرفیت ها دارد و برخی اشتراكات را تعریف كرده و با همه به اشتراك می گذارد.
نیاز به فناوری در صنعت وجود دارد

اسماعیل زاده ها مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در ادامه با بیان اینكه فن بازارها در كشور دو دسته بندی دارند، اظهار می كند: یك گروه زیرمجموعه شركت شهرك ها بوجود آمده و برخی از آنها هم زیرمجموعه پارك های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی هستند.

وی ادامه می دهد: بر مبنای تجربه، «نیاز» در بخش صنعت است و بر مبنای آن «نیاز» است كه دانشگاه می تواند به هدف نهایی برسد و مشكل جامعه را حل كند. اگر فن بازارها از سمت صنعت وارد شوند و تعاملات را برقرار كنند موفق خواهند بود ولی اگر از سمت پارك های علم و فناوری باشد موفق نخواهند بود چونكه خودشان بستر دارند؛ فن بازاری كه از حوزه صنعت ورود پیدا می كند اساسا اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با اشاره به اینكه حوزه فناوری مانند دو امدادی است، بیان می كند: همان گونه كه در دو امدادی اگر هر كس ۲۰ متر بیشتر بدود احتمال موفقیت بیشتر خواهد بود؛ در دانشگاه به این نتیجه رسیدیم كه برخی جاها ۲۰ متر این طرف و گاهی ۲۰ متر آن طرف حركت نماییم تا اتصال به صنعت برقرار شود؛ صنعت یك «نیاز» دارد و خودش هم نمی داند چه می خواهد؛ گاهی شركت های فناور و صنایع چندین جلسه برگزار می كنند تا به گفتمان و زبان مشترك برسند.
وی اشاره می كند: تجربیاتی كه طی یك سال گذشته كسب كردیم نشان داده است كه «نیاز» اهمیت ویژه دارد و برای آغاز حركت چرخه نوآوری و فناوری كمك می نماید و در حقیقت چرخه فناوری از نیاز صنعت آغاز می شود؛ شاید خود صنعت هم نداند كه چه نیازی دارد ولی ما در دانشگاه با صنایع مختلف مذاكره می نماییم كه مشكلاتشان چیست و برایشان راهكار فراهم می نماییم.

مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین خاطرنشان می كند: هرچقدر بتوانیم پتانسیل و نیازهای منطقه را شناسایی نماییم و بر پایه نیازها كسب وكارهای خوبی را تشكیل دهیم خروجی ها مفید خواهد بود.
اسماعیل زاده ها بیان می كند: دانشگاه با نشست های تخصصی، رویدادهای كارآفرینی و همفكری شبكه سازی می كند كه باید برای ساماندهی این امر در استان گام برداشت و از آن حمایت های ویژه ای كرد.

كمك نهادهای بالادستی تنها وام دادن نیست

وی اضافه می كند: كمك نهادهای بالادستی تنها وام دادن نیست گاهی اوقات نیاز است تا مصوبه را در كارگروه اشتغال ببرند و مصوباتی را برای حمایت های مالیاتی و گمركی انجام دهند و بستری را در بعضی نهادها ایجاد كنند.
مدیر مركز ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین تصریح می كند: قوانین گمرك و مالیات در سطوح ملی تصویب شده ولی در اجرا ضعف دارند كه درنهایت سبب صدمه رسیدن به كسب وكار می شود و حتی بعضی از كسب وكارهای نوپا را با شكست مواجه می كنند به همین جهت لزوم دارد تا نهادهای بالادستی برای اجرا تمهیدی بیندیشند.

اسماعیل زاده ها در انتها با تاكید بر مهم بودن شبكه سازی عنوان می كند: مهم ترین نیازها احصا شده و دانش و فناوری های مختلف هم وجود دارد ولی شبكه ای كه بتواند این دو را به هم وصل كند وجود ندارد، اگر بتوانیم شبكه سازی داشته باشیم شاهد اتفاقات خوبی در حوزه صنعت و دانشگاه خواهیم بود.
تفاهم بین صنعت و شركت های دانش بنیان زمان زیادی را می طلبد

در ادامه غفوری، رئیس كانون زنان تاجر استان قزوین خبر می دهد: ماه آینده رویدادی با حضور همه بازیگران اكوسیستم فناوری و نوآوری در قزوین برگزار می شود كه تقاضامحور است؛ طی این رویداد تقاضای واحدهای صنعتی جمع آوری و عرضه خواهد شد و با برگزاری نشست های چهره به چهره صنعت با دانشگاه، تقاضاهای شناسایی شده وارد قرارداد خواهند شد.

وی با تاكید بر اینكه رسیدن به تفاهم بین صنعت و شركت های دانش بنیان زمان زیادی را می طلبد كه در این میان مشاوران این امر را سهل می كنند، خاطرنشان می كند: در مرحله قرارداد بازیگران از مشاوره ها فاصله می گیرند و این به مانند آن است كه وقتی فردی به پزشك رجوع می كند باید مراحل درمان را تكمیل كند؛ صنایع و شركت های دانش بنیان برای پرداخت نكردن حق الزحمه مشاور وارد مذاكره با یكدیگر می شوند كه این یك آفت است چونكه دو طرف اهلیت دارند ولی ادبیات آنها فناور نیست.

به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، در سال رونق تولید دیگر انتظار معنایی ندارد اگر هر یك از بخش ها شامل صنعت و یا دانشگاه و مراكز دانش بنیان یك قدم به سمت هم بردارند به نتیجه خواهند رسید.

«فن بازار»؛ حلقه واسطه صنعت و دانشگاه

رشوند، مدیر توسعه صنعتی و كارآفرینی شركت شهرك های صنعتی قزوین با تاكید بر اینكه حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه «فن بازار» است، اظهار می كند: این مدل در دیگر كشورها جواب داده و شركت شهرك های صنعتی از سه سال پیش آنرا اجرایی كرده است؛ در دو سال نخست ابتدا به امر فرهنگ سازی پرداختیم و توانستیم بگوییم واحدهای صنعتی در حوزه بازار، مدیریت و فناوری مشكل دارند و احتیاج به طراحی چهارچوب احساس می شود؛ فن بازارها نیاز صنعت را احصا و این نیاز را به فناوران عرضه می دهند و به علت دشوار بودن چرخه، نشاندن صنعتگر و فناور بر روی یك میز دشوار می باشد.

به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا در این میان این سوال پیش می آید كه آیا می توان به این روند سرعت بخشید؟ كه مهمانان می گویند چنین چیزی ممكن نیست و این امر زمان زیادی را می طلبد.

رشوند اضافه می كند: توسعه مقوله پیچیده ای است و زمان بسیاری می طلبد و حتی یك خوشه صنعتی در بازه زمانی كوتاه به توسعه یافتگی نمی رسد.

به گزارش گل چرم به نقل از ایسنا، امید می رود در آینده نزدیك همه نهادها و متولیان هر چه دارند را به اشتراك گذارند و هر كس در جای خود نقش خویش را به خوبی ایفا كند و حركت اجزای مختلف در این اكوسیستم به خوبی مشاهده و سهل تر شود.
گزارش از خبرنگار ایسنا، سیده زهرا حسینی فلاح
1398/04/21
15:03:29
5.0 / 5
5379
تگهای خبر: بازار , تجربه , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
گل چرم