مطالب گل چرم

عیسی كلانتری:

مدیران دولتی چیزی درباره محیط زیست نمی دانند

مدیران دولتی چیزی درباره محیط زیست نمی دانند
استاندار تهران:

50 هكتار از محصولات كشاورزی آلوده استان تهران معدوم شد

50 هكتار از محصولات كشاورزی آلوده استان تهران معدوم شد
معاون حجتی:

شرایط تاب آوری برای گذر از هر بحرانی را داریم

شرایط تاب آوری برای گذر از هر بحرانی را داریم

وزارت جهاد خواهان اصلاح كرایه حمل چغندرقند شد

وزارت جهاد خواهان اصلاح كرایه حمل چغندرقند شد
نائب رئیس اتاق اصناف ایران:

دولت هزینه بازرسی اصناف را پرداخت كند

دولت هزینه بازرسی اصناف را پرداخت كند
در سال گذشته

ایران ۷۶۸ هزار تن آب مجازی صادر كرد

ایران ۷۶۸ هزار تن آب مجازی صادر كرد

علت افزایش قیمت هندوانه در بازار چیست؟

علت افزایش قیمت هندوانه در بازار چیست؟
دبیر انجمن كارخانجات نان صنعتی مطرح كرد

رانت آرد دولتی همچنان باقی است

رانت آرد دولتی همچنان باقی است
در گزارش گل چرم مطرح شد:

احیای وزارت واردات خطر جدی برای تولیدات كشاورزی

احیای وزارت واردات خطر جدی برای تولیدات كشاورزی

بخاری صنعتی و هیتر تابشی گرماتاب

بخاری صنعتی و هیتر تابشی گرماتاب
گل چرم