مطالب گل چرم

برای سومین بار؛ واریز وجه، شرط تحویل ماشین ها شد

تیوولی های ۵۵۳ میلیونی

تیوولی های ۵۵۳ میلیونی

شركت باربری دولت

شركت باربری دولت
در گزارش گل چرم اعلام شد:

علل گرانی قیمت مرغ

علل گرانی قیمت مرغ
یك مقام مسئول:

رعایت استانداردهای اروپا برای صادرات محصولات كشاورزی لازم است

رعایت استانداردهای اروپا برای صادرات محصولات كشاورزی لازم است
گزارش گل چرم

پیگیری واردكنندگان برنج از بانك مركزی بی نتیجه ماند

پیگیری واردكنندگان برنج از بانك مركزی بی نتیجه ماند

مرغداران با خیال راحت جوجه ریزی كنند

مرغداران با خیال راحت جوجه ریزی كنند

افزایش قیمت تمام شده برنج در صورت عدم تسریع در تخصیص ارز وارداتی

افزایش قیمت تمام شده برنج در صورت عدم تسریع در تخصیص ارز وارداتی
یك مقام مسئول:

خسارات كرونا به مشاغل بخش كشاورزی

خسارات كرونا به مشاغل بخش كشاورزی
رئیس فراكسیون محیط زیست خبر داد

تشكیل كارگروه ساماندهی صید در دریاهای جنوب

تشكیل كارگروه ساماندهی صید در دریاهای جنوب

اعیاد و عزاداری ها علت گرانی دام وگوشت نیست پای دلالان درمیان است

اعیاد و عزاداری ها علت گرانی دام وگوشت نیست پای دلالان درمیان است
گل چرم